Τη  Κυριακή 17  Μαρτίου 2019 στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του συλλόγου μας,εκλέχτηκε το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο,που συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Πρόεδρος:  Σταυρακέλης Παναγιώτης
    Αντιπρόεδρος: Λούπος Βασίλειος
    Γενικός Γραμματέας: Αγοραστός Σταύρος
    Ταμίας: Καραφύλλη-Οικονομίδη Ειρήνη

           ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   
    Δημέλης Παναγιώτης, Κουρτζέλλη Ειρήνη,        
    Σουμπάλα-Βλαστάρη Σαυρούλα

           ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

     Δημέλης  Παναγιώτης, Λούπος Βασίλειος

            ΜΕΛΗ

     Σταματιάδη  Φωτεινή, Τραγάκης Μανώλης

            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

     Βαμβουρέλης Παναγιώτης
     Ευαγγελινός   Ευστράτιος

           ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Μαϊστρέλη  Ιωάννα,Παγουτέλη Μαριάνθη
      Χαδεμένου  Κυριακή


         ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ Ο.Λ.Σ.Α.

        Αγοραστός Σταύρος
        Βαμβουρέλης Παναγιώτης


        
        Επιστροφή  στην αρχική  σελίδα