ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 

            

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85

                                      

                   

 

        Με  διπλό  κλικ  επάνω  στη  φωτογραφία  , έχουμε  όλη  την  φωτογραφία.

       

                                      Η  θαυματουργή  εικόνα  της  Παναγίας  , στην  θέση  της  στον  ναό.

            

                                                                         Το  εσωτερικό  του  ναού    

   

  

                                                                        Η  είσοδος  του  ναού.

          

                                                                                           Ο περίβολος  του  ναού-μουσείο.               

        

                            Οι  κοιτώνες  στην  εκκλησία  της  Παναγίας

     Επιστροφή  στην  κεντρική  σελίδα