ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

Πρόεδρος:Ρούσσας Κων/νος

Μέλη:Κουταλέλλης Μιχαήλ

Ξαφέλλης Μιχαήλ

Ξενέλλης Γεώργιος

Ρουγκέλλη Φιλιππία

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας

Αγιάσου:Κοτσώνης Ελευθέριος

 

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Η Αγιάσος έχει μεγάλη παράδοση στην ξυλογλυπτική.Υπάρχουν πολλοί τεχνίτες και εργαστήρια,που μπορείτε να δείτε.

Ξυλογλυπτική-Τεχνίτες