Κυριακή 18 Μαρτίου του 2018 ,ώρα 12 το μεσημέρι,ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγιασωτών πραγματοποίησε,στα γραφεία του συλλόγου, την ετήσια απολογιστική συνέλευση των πεπραγμένων , για το έτος 2017, σύμφωνα με το καταστατικό του.Έγινε αναφορά των δραστηριοτήτων και των οικονομικών  κατά την διάρκεια  του έτους 2017. Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις δραστηρότητες του Δ.Σ. του συλλόγου και τους απαλλάσει για το οικονομικό έτος 2017. Ενέκρινε επίσης ομόφωνα  τις προτάσεις των μελών,δράσεις  και τον προγραμματισμό του Δ.Σ. για το έτος 2018. 

                              Επιστροφή στην αρχική σελίδα