ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Πρόεδρος                : Παναγιώτης Σταυρακέλης

 Αντιπρόεδρος          : Βασίλης Λούπος

 Γραμματέας              : Τραγάκης Μανώλης

 Ταμίας                      : Καραφύλη - Οικονομίδου Ειρήνη

 Αναπλ/τρια ταμίας    : Ελένη Χατζηβασιλείου

 Δημόσιες σχέσεις 

 Παναγιώτης  Δημέλης, Σταυρούλα Σουμπάλα, Χριστόφας Χατζηπαναγιώτης

 Υποθέσεις Αγιάσου  

 Παναγιώτης Βαμβουρέλης, Βασίλης Λούπος

 Εξελεγκτική Επιτροπή

  Παγουτέλη Μαριάνθη, Ραφτέλης Ιωάννης, Χαδεμένου Κυριακή

 Αντιπρόσωποι ΟΛΣΑ

  Ευαγγελινός Ευστράτιος Αγοραστός Σταύρος

ekloges17                         

 

 

 

                                  Επιστροφή  στην προηγούμενη σελίδα