ΕΤΟΣ 2020 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Τη 12 Ιανουαρίου 2020 έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του Φιλοπροόδου Συλλόγου Αγιασωτών στα γραφεία του συλλόγου.